Un lungo viaggio nella notte

Genere: Drammatico

Regia: Gan Bi
Con: Wei Tang, Sylvia Chang, Meng Li, Jue Huang, Yongzhong Chen, Lee Hong-Chi